Hotels

Chongqing (19.04. - 26.04.13)

Hilton Kopie

Hotel Hilton

139, Zhong Shan San Lu, Chongqing

Tel: +86 23-89039999


Peking (26.04. - 30.04.13)

Bildschirmfoto 2013-04-04 um 11.29.33

Super House International

102, East 3rd Ring South Road, Chaoyang District, Beijing

Tel: +86 10-87385588; Fax: +86 10-87382625 


Peking - Xi'an (30.04. - 01.05.13)

Nachtzug nach Xi'an im 4-Bett-Abteil (1. Klasse)


Xi'an (01.05. - 02.05.13)

Bildschirmfoto 2013-04-04 um 11.29.42

Grand New World Hotel

172, Lianhu Road, Xi'an

Tel: +86 29-87216868; Fax: +86 29-87210708 


Guilin (02.05. - 04.05.13)

Bildschirmfoto 2013-04-04 um 11.29.46

Hotel Universal Guilin

1, Jiefangdong Road, Guilin

Tel: +86 773-2828228; Fax: +86 773-2824944


Mountain Retreat (04.05. - 05.05.13)

Bildschirmfoto 2013-04-04 um 11.29.53

Dragon River Retreat Hotel

Shengdi, Yulonghe, Gaotian, Yangshuo

Tel: +86 773-8777555; Fax: +86 773-8778855 


Yangshuo (05.05. - 07.05.13)

Bildschirmfoto 2013-04-04 um 11.30.00

Yangshuo Snow Lion Riverside Resort

Village Mushan, Yangshuo, Guilin

Tel: +86 773-8826689; Fax: +86 773-8826681 


Hangzhou (07.05. - 09.05.13)

Bildschirmfoto 2013-04-04 um 11.30.08

Red Star Culture Hotel

280, South Jianguo Road, Hangzhou

Tel: +86 571-87703888; Fax: +86 571-87703712 


Shanghai (09.05. - 11.05.13)

shanghai

Holiday Inn Downtown

585, Heng Feng Road 

Tel: +86 216-3538008; Fax: +86 216-3530671    a.jampen@me.com                                                                                                                             © JAMPEN 2020